Toimitusehdot

Reklamointiaika on 7 päivää toimituksesta. Myyjä on vapaa kaikesta vastuusta, jos ei voi toimitusvelvollisuuttaan täyttää itsestään riippumattomasta syystä, kuten sodan, liikekannallepanon, lakon, sulun, tulipalon,tapaturman, kuljetusvaikeuksien tai muun ylivoimaisen esteen takia, taikka sen johdosta, että tehdas tai tavarantoimittaja ei täytä toimitusvelvollisuuttaan. Toimitettu tavara on Mastermarkin omaisuutta, kunnes tavara on kokonaan maksettu. Mastermark Oy tarjoaa täyden 30 päivän palautusoikeuden avaamattomalle ja käyttämättömälle tuotteelle. Tuotteen palautuksesta ei koidu sinulle kuluja. Hinnat ovat ALV 24 %.

Toimitusmaksu alle 50,00 euron tilauksissa 8,95 €


Rekisteriseloste

päivitetty 24.09.2014

Mastermark Oy kerää asiakasrekisteriinsä asiakkaidensa henkilö- / yritystietoja. Rekisterin tarkoituksena on ylläpitää palvelusuhdetta koskevia tietoja. Tästä rekisteriselosteesta selviää tarkemmin, mitä tietoja kerätään ja mihin tarkoitukseen niitä käytetään.

1.REKISTERINPITÄJÄ

Mastermark Oy, Ravurinkatu 37, 20380 Turku p. 020 781 5555 mastermark(a)mastermark.fi

2.YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Mastermark Oy, asiakaspalvelu

p. 020 781 5555

mastermark(a)mastermark.fi

3.REKISTERIN NIMI

Mastermarkin asiakasrekisteri. Rekisteri koostuu useammasta alarekisteristä.

4.HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Rekisterin käyttötarkoitus on hoitaa asiakas- ja palvelusuhteita asiakasystävälliseen tapaan asiakkaan ja Mastermarkin välillä. Henkilötietoja voidaan käyttää myös Mastermarkin omaan suoramarkkinointiin. Asiakkaalla on oikeus kieltäytyä suoramarkkinoinnista.

5.REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Asiakasrekisteri koostuu useasta alarekisteristä, joissa on tallennettuna tietoja asiakkaasta seuraavasti: 1) asiakkaan yhteystiedot tilaamisen ja tilauksen toimittamisen mahdollistamiseksi. Lisäksi, yhteyshenkilön puhelinnumero sekä laskutusta varten tarvittavat tiedot.
Rekisterin tiedot pitävät sisällään myös verkkokaupan käyttäjätunnukset sekä salasanat. 2) luottokaupan ylläpitämiseksi tarvittavat tiedot 3) asiakkaan tilaamista tuotteista, palveluista, toimittamisesta ja palautuksista koskevaa tietoa

6.SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisterin yhteys- ja asiakkuustietoja saadaan asiakkaalta itseltään hänen pyytäessä verkkokaupan käyttäjä- ja salasanatunnuksia, tilaamalla tavaraa tai asiakkaan muiden ilmoitusten kautta.

7.TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Asiakasrekisteristä voidaan luovuttaa nimi- ja osoitetietoja Mastermarkin omiin suoramarkkinointitarkoituksiin. Asiakas voi halutessaan kieltää tietojen luovutuksen.

8.TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9.REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

ATK:lla käsiteltävät tiedot: erikseen sovitut työntekijät, joilla kullakin on omat käyttäjätunnukset ja salasanat järjestelmään. Vaitiolovelvollisuus sitoo asiakastietoja käsitteleviä työntekijöitä. Tietojärjestelmä on suojattu palomuurilla ulkopuolelta tulevia yhteydenottoja vastaan. Tietoja luovutetaan ulkopuolisille ainoastaan lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta tai asiakkaan omasta tai viranomaisen pyynnöstä.